Izeminimo polius

Elektrostatinio įžeminimo užduotis - sumažinti degių medžiagų sprogimo riziką, elektrostatinės kibirkšties dislokacijos poveikį. Dažniausiai jis naudojamas kaip degių dujų, miltelių ir skysčių transportavimas ir perdirbimas.

Elektrostatinis įžeminimas, naudojant kitą formą. Sunkiausi ir šiek tiek sudėtingesni modeliai pagrįsti įžeminimo gnybtu ir kabeliu. Tvirtesni ir technologiškai pažangesni yra įrengti taip, kad apsaugotų įžeminimo būklę, todėl leidžiama išduoti arba transportuoti gaminį, kai įžeminimas yra glaudžiai sujungtas.

Elektrostatiniai įžeminimo elementai paprastai naudojami pakroviant ar iškraunant geležinkelio ir kelių tanklaivius, cisternas, statines, vadinamąsias dideli maišeliai arba proceso įrenginių elementai.

Galų gale, pripildant arba ištuštinant rezervuarus su nauju turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulėmis, skysčiais, gali susidaryti pavojingi elektrostatiniai krūviai. Jų stovėjimo šaltinis greičiausiai egzistuoja tuo pat metu maišant, pumpuojant arba purškiant degias medžiagas. Elektriniai krūviai susidaro kontaktuojant ar keičiant atskiras daleles. Elektrinio įkrovimo kiekis bus apribotas elektrostatinėmis savybėmis, kurios susiduria tarpusavyje. Sėkmingai ir staigiai sujungus su įžemintu ar įkraunamu objektu gali būti sukurtas trumpas srovės impulsas, kuris bus ryškus kibirkšties pavidalu.Nepakankamas dėmesys kibirkščių išleidimui gali užsidegti alkoholių ir oro mišiniu, o tai reiškia sprogimą ar didelį sprogimą. Elektrostatinis įžeminimas pašalina sprogimo pavojų dėl reguliuojamo elektrostatinio krūvio.