Gamtos aplinkos apsauga lauko mokymo metu

Pramonės patikimumo ir praktikos patikrinimų problemos daugiausia derinamos su gamtine aplinka. Pabandykime parodyti, kaip ES normalizavo taisykles, suderintas su pramoniniu saugumu, atvejų analizės platformoje - & nbsp; atex atvejų tyrimai.

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis mašinų ir įrankių yra apibrėžti kietųjų anglių kasykloms, kuriose gali susidaryti metano ir anglies dulkių sprogimo pavojus, aptariama atskira Direktyva 94/9 / EB, kuri susieja su šiais grėsmės.

1994 m. Kovo mėn. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė vadinamąjį naujas sprendimas 94/9 / EC, kai normalizuojami valstybių narių įstatymai dėl įrankių ir apsauginių stilių, kurie yra perduodami potencialiai sprogimo rizikai, kuri yra vadinama „atex“ direktyva. & nbsp; & nbsp; įgyvendinant Romos sutarties 100a straipsnio nuostatas; Principas yra užtikrinti sklandų prekių srautą, kuris užtikrintų aukštą apsaugos nuo sprogimo laipsnį. Tačiau tai nebus pagrindinis žingsnis nuo sprogimo apsaugos suderinimo lygio Europos grupėje. Beveik dvidešimt metų žmonės turėtų prisitaikyti prie kelių vadinamųjų vadinamųjų principų senas požiūris į laisvą prekių prekybą, kuri dabar įtraukta į ATEX direktyvą.

Direktyva 94/9 / EB buvo įtraukta į operaciją nuo 2003 m. Liepos 1 d., Pakeičianti senojo požiūrio direktyvas 76/117 / EEB ir 79/196 / EEB dėl elektros įrangos, skirtos naudoti tose vietovėse, kurioms gresia išpuolių pavojus. ir Direktyva 82/130 / EEB, susijusi su elektros įrenginiais, kurie yra naudojami netoli sprogimo pavojaus zonų dujų kasyklų bute. Pagal senąjį metodą patvirtinimo patvirtinimo procedūros priklausė nuo elektrinių įrankių, reikalingų visiems tiksliai apibrėžtiems saugos reikalavimams įvykdyti. Tyrimai parodė, kad elektros įranga yra vienintelis sėkmės šaltinis. Klube, kuriame yra dabartinis, vienintelis iš senojo požiūrio principų pažymėtas elektros prigimtis yra keletas tinkamų, kad būtų gautas tinkamas apsaugos lygis, kurio reikalaujama Romos sutarties 100a taisyklėje.