Elektrinis darzoviu pjaustytuvas

Kai kuriose įmonėse ir įmonėse medžiagos yra nukreiptos ar saugomos, kurios gali būti tvirtos, kad būtų sukurta sprogi aplinka su oru. Tai visų pirma bus tokios medžiagos kaip dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, turinčios didelį dezintegracijos laipsnį, pvz., Anglies dulkės, medžio dulkės ir kt.

Tokiomis aplinkybėmis darbdaviai privalo atlikti sprogimo rizikos vertinimą ir sprogimo rizikos vertinimą. Visų pirma turėtumėte nurodyti vietas ir butus, kuriuose atsiranda didžiausias sprogimo pavojus. Netoliese turėtų būti reikalingos sprogiosios zonos ir išoriniai apartamentai. Ir darbdaviai privalo parengti grafinius dokumentus, kurie surūšiuoti ir papildomai nurodyti veiksnius, galinčius sukelti uždegimą.

Sprogimo pavojaus vertinimas turi būti atliktas remiantis ūkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Reglamento reikalavimais, susijusiais su minimaliais darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimais, susijusiais su susitikimo galimybe sprogios atmosferos veikimo prasme („Journal of Laws 2010“ Nr. 138 punktas. 931.

Kaip sprogimo rizikos vertinimo dalis, rengiamos objektų charakteristikos. Pasiskirsto ant jo paviršiaus, aukštų, kambarių, technologinių linijų ir pan. Patikrina veiksnius, galinčius sukelti gaisrą ar sprogimą. Rengiamos medžiagos ir būdai, kaip sumažinti ir pašalinti gaisrą ir sprogias grėsmes. Jame apibrėžiama, kokia yra degių medžiagų grupė, galinti apsisaugoti nuo galimo sprogimo šaltinio. Įdiegiami nauji sprendimai, kaip sumažinti sprogimo riziką.